Smluvní podmínky, dodržování autorského zákona


Fotografování v exteriéru a TFP:

Před fotografováním se podepíše smlouva.
Smlouva se týká definování vzájemných vztahů mezi fotografem a objednavatelem. Fotografie pořízené dle této smlouvy má fotograf možnost následně veřejně použít k propagaci své činnosti, ve svých nabídkách, k reklamním a obchodním účelům, a to v elektronické i v tištěné podobě. Objednavatel přitom s pořízením i s následným užíváním takových fotografií souhlasí.
Účelem smlouvy je tedy vymezit podmínky, za kterých bude záměr fotografa naplněn a za kterých vysloví objednavatel svůj souhlas s užitím fotografií.

Autorem fotografií je fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových autorských práv k fotografiím podle autorského zákona.
Objednavatel se zavazuje dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. a bere na vědomí, že fotografie podléhají autorskému právu a zpracovnání, kopírování, publikování a komerční využití bez souhlasu autora je trestné.
V případě užití snímku je třeba dle autorského zákona č. 121/2000 Sb., zejména tam, kde je to obvyklé a možné, uvést autora snímku, a to ve tvaru:
© Jana Hnátková, www.jana-photo.cz.
Neuvedení autora snímku v předepsané podobě tam, kde je to možné a obvyklé, bude chápáno jako vážné porušení dohody o použití snímku.

Po fotografování:

Po vložení fotografií do počítače vám bude zaslán odkaz na zmenšené fotografie - náhledy, které naleznete na: www.jana-photogallery.rajce.idnes.cz.
Náhledy slouží pouze k objednání, nikoli k publikování!

Do objednávky uveďte přesný název fotoalba a vámi vybraná čísla fotografií. Poté vám bude zaslána faktura s celkovou částkou k zaplacení.

Upravené fotografie vám budou předány, po příchodu peněz na účet, přes www.uschovna.cz nebo e-mailem a to nejpozději do 30 dnů od připsání peněz na účet.

Pokud budete mít zájem o zakoupení některých dalších fotografií z fotogalerie, vyplňte formulář v nabídce.

Vaší e-mailovou objednávkou se zavazujete, že částku, která vám bude fakturována, uhradíte.

Pro autorské kalendáře:

Po odeslání objednávky obdržíte fakturu, kterou jste povinni uhradit a to do 7 dnů od vystavení. Pokud tak neučiníte, vaše objednávka se stornuje.

Kalendáře budou připraveny k vyzvednutí, po předchozí domluvě (kontakt),
na adrese:
Nádražní 285, Úžice, PSČ: 277 45.

Kalendáře poštou nezasílám.

V případě, že si kupující nevyzvedne již zaplacené zboží do 3 měsíců, je prodávající oprávněn se zbožím naložit dle vlastní vůle, přičemž kupní cena, pokud již byla předem kupujícím uhrazena, se nevrací.

Ochrana osobních údajů:

Vyplněním potřebných údajů do objednávky (elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní účely.
Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu slouží pouze pro interní potřebu (např. vystavení prodejních dokladů, pro zasílání akcí atd.) a nebudou předány, ani prodány třetí straně (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

Potvrzujete, že vámi uvedené údaje jsou pravdivé a jste si vědom/a následků vyplývajících z uvedení nepravdivých údajů a nesete zodpovědnost za případně vzniklé škody.

Potvrzujete, že jste skutečným vlastníkem zvířete nebo jste byl majitelem zvířete zplnomocněn k jeho předvedení. Berete osobní zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené vámi, či vaším psem, v místě konání fotografování nebo fotografického kurzu.Spolupracuji: